Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 29.09.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 06.10.2022

Kokousaika ja -paikka: 17:00-18:52 Aunelan monitoimitila, Opintie 1, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
103 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
104 § Pöytäkirjan tarkastus
105 § Iltakouluasia
106 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma 2023 - 2026 ja palvelualueiden palvelusuunnitelmat 2023
107 § Nuorisotoiminnan kohdennetut erityisavustukset syksy 2022
108 § Kilpailutuksen käynnistäminen Seikkailupuiston liikennekaupungin asiakaspalvelun järjestämisestä
109 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan lausunto Wäinö Aaltosen museon (WAM) hankesuunnitelmasta ja toteutusvaiheeseen siirtymisestä
110 § Pääkirjaston musiikkiosaston uudistaminen
111 § Tanssitiimin tanssin taiteen tuki ry:n taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman hyväksyminen
112 § Talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seuranta
113 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
114 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon