Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 25.08.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 01.09.2022

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Taiteen talo, Nunnankatu 4, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
91 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
92 § Pöytäkirjan tarkastus
93 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan nuorisotoiminnan avustusohjeen päivittäminen
94 § Osavuosikatsaus 2/2022 - Toiminnan ja talouden seuranta- ja ennustetiedot
95 § Turun kulttuuri- ja nuorisolautakunnan vuodelle 2022 päätetyn avustuksen käyttötarkoituksen muutos
96 § Kokoelmien säilytystilan vuokraaminen
97 § Kelluvan kokoelman tasapainotustyökalun hankinta
98 § Vastaus jäsen Vesa Hanskin aloitteeseen nuorten anonyymin chat- ja puhelinpalvelun kehittämiseksi
99 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
100 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
101 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan ylimääräinen kokous
102 § Lautakunnan jäsen Sara Koirasen aloite monikielisen viestinnän lisäämiseksi nuorisopalveluissa ja nuorisotiloissa

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon