Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 16.12.2021 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 23.12.2021

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 16.12.2021 17.00, Läntinen Rantakatu 1 / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
59 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
60 § Pöytäkirjan tarkastus
61 § Turun julkisen taiteen ohjelma
62 § Sopimuksen tehneiden kumppaneiden yhteistyösopimus vuosille 2022 - 2024
63 § Sopimuskumppanit ja avustukset vuodelle 2022
64 § Aboa-apurahan myöntäminen vuodelle 2022
65 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan nuorisojärjestöjen toiminta-avustukset vuodelle 2022
66 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden vuoden 2022 talousarvioon ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelmaan sisältyvien toimintasuunnitelman ja palvelusuunnitelmien sekä määrärahajakojen tarkistaminen vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä
67 § Talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seuranta
68 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
69 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
70 § Ruotsinkielisten nuorten nuorisotilatoiminnan järjestäminen Turussa
71 § Ruissalo Campingin leirintäaluetoiminnan operatiivisen hoitamisen (sis. alueelle kuuluvien ravintola- ja kioskipalveluiden) kilpailuttaminen / Salassa pidettävä - salauksen peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 2 kohta.

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon