Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 30.09.2021 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 07.10.2021

Kokousaika ja -paikka: 17:00-20:33 Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 30.9.2021 17.00, Läntinen Rantakatu 1 / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
18 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
19 § Pöytäkirjan tarkastus
20 § Turun filharmonisen orkesterin päävierailijasopimuksen optiovuoden käyttöönotto / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Salainen asia; salauksen peruste Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24.1 § 17.
21 § Päätöksenteon tehostamista ja toimielimien työskentelyä koskevat ohjeet
22 § Iltakouluasia
23 § Kohdennetut erityisavustukset syksy 2021
24 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma 2022 - 2025 ja palvelualueiden palvelusuunnitelmat 2022
25 § Vastaus nuorisolautakunnan jäsen Salakan aloitteeseen poikien talon perustamisesta Turkuun
26 § Turun kulttuurilautakunnan vuodelle 2021 päätetyn avustuksen käyttötarkoituksen muutos
27 § Talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seuranta
28 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
29 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
30 § Lautakunnan jäsen Kossilan aloite: Nuorisopalveluiden kehittämissuunnitelmaan liittyen

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon