Kaupunginhallitus 18.06.2020 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 23.06.2020

Kokousaika ja -paikka: 9:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
276 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
277 § Pöytäkirjan tarkastus
278 § Hyvinvointitoimialan avoimeksi tulevan viestintäpäällikön viran (vak.nro 250310), jossa ei käytetä julkista valtaa, lakkauttaminen
279 § Kaupunkiympäristötoimialan suunnittelurakennusmestarin viran (vak.nro 531026) lakkauttaminen
280 § Sivistystoimialan eräiden varhaiskasvatuksen avointen virkojen, joissa ei käytetä julkista valtaa, lakkauttaminen
281 § Kaupunginorkesterin II-viulun vuorottelevan äänenjohtajan viran muuttaminen äänenjohtajan viraksi
282 § Ohjaajan viran perustaminen perheoikeudelliseen yksikköön
283 § Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan päätöksestä 7.5.2020 nro 214 (sarja B) / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §:n 1 momentin 32 kohta.
284 § Aamukouluasiat
285 § Tilan vuokraaminen Kellonsoittajankadun koulutalosta
286 § Topeliuksen koulun väistötilojen tilannekatsaus
287 § Kaupungin etuosto-oikeus rakennetun tontin 853-88-1-14 kaupassa (os. Rydöntie 2, Urusvuori)
288 § Kaupungin etuosto-oikeus rakennetun tontin 853-92-38-7 kaupassa (os. Orikedonkatu 16)
289 § Taloussuunnitelman päivittäminen
290 § Henkilöstökassa-toiminnon lakkauttaminen
291 § Tilapalvelukeskuksen hankintavaltuudet kesätauon aikana
292 § Ilmanlaadun vuosiraportti 2019
293 § Turun hallinto-oikeuden päätös / asemakaavan muutos: Forum
294 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ja pyydetyt lausunnot
295 § Omistajaohjausjohtajan viran perustaminen ja täyttäminen
296 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 15.6.2020 päätösten täytäntöönpanot
297 § Eräiden koronaviruksen aiheuttamaa poikkeustilannetta koskevien päätösten ja suositusten kumoaminen
298 § Oikaisuvaatimus työ- ja elinkeinoministeriön osoittamaa yksinyrittäjätukea koskevaan päätökseen 4.6.2020 § 132 / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24.1 § 20 kohta.
299 § Oikaisuvaatimus työ- ja elinkeinoministeriön osoittamaa yksinyrittäjätukea koskevaan päätökseen 5.5.2020 § 47 / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24.1 § 20 kohta.
300 § Oikaisuvaatimus työ- ja elinkeinoministeriön osoittamaa yksinyrittäjätukea koskevaan päätökseen 12.5.2020 § 88 / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24.1 § 20 kohta.
301 § Oikaisuvaatimus työ- ja elinkeinoministeriön osoittamaa yksinyrittäjätukea koskevaan päätökseen 27.5.2020 § 112 / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24.1 § 20 kohta.
302 § Oikaisuvaatimus työ- ja elinkeinoministeriön osoittamaa yksinyrittäjätukea koskevaan päätökseen 24.4.2020 § 10 / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24.1 § 20 kohta.
303 § Hankintaoikaisuvaatimus koskien Paavinkatu 15 päiväkodin vesikatteen pinnoitus -hankintaa
304 § Aiesopimus 4 Turun sataman matkustaja- ja rahtiliikenteen toimintaedellytysten kehittämiseksi
305 § Logomon toimistot Oy:n osakekauppaan liittyvä sovintosopimus / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 momentin 20 kohta
306 § Kaupunginhallituksen ylimääräinen kokous
307 § Kaupunginhallituksen kokouksessa jätetty aloite

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon