Kaupunginhallitus 06.04.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
139 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
140 § Pöytäkirjan tarkastus
141 § Katsaus koronavirustilanteesta
142 § Turun Konserttitalon uudisrakennuksen sijaintipaikka ja uudisrakennushankkeen hankintamenettely
143 § Lauttarannansillan hankesuunnitelma (Kv)
144 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan opintomatkan siirtäminen
145 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
146 § Ruokahuollon ja siivouksen Arkea Oy:n palvelun kohdentaminen hyvinvointitoimialalle
147 § Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä vahingonkorvausta koskevassa asiassa / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 momentti 32 kohta
148 § Kaupunginhallituksen kokouksessa jätetty aloite

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon