Kaupunginhallitus 15.08.2016 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 12:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
309 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
310 § Pöytäkirjan tarkastus
311 § Kaupungin etuosto-oikeuden käyttäminen kiinteistön Onnela 853-513-1-26 kaupassa (os. Suvitie 55, Hirvensalo)
312 § Maa-ainesyhtiön perustamiseen liittyvien dokumenttien hyväksyminen
313 § Turun kaupungille lunastetun käyttöoikeuden luovuttaminen Turun seudun puhdistamo Oy:lle Kakolan kalliotilassa (os. Kakolanmäki, kalliopuhdistamo) (Kv)
314 § Turun kaupungin osallistuminen Suomalais-virolaisen kulttuurisäätiön peruspääoman kokoamiseen
316 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: JulkL 6 §:n 1mom. 3 kohta, 11 §:n 2mom. 6 kohta, 24 §:n 1mom. 20 kohta, VeroJulkL 4 §:n 1 mom.
317 § Iltakouluasiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon