Kaupunginhallitus 11.11.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
453 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
454 § Pöytäkirjan tarkastus
455 § Vuoden 2014 talousarvioehdotus ja vuosien 2014 - 2016 taloussuunnitelmaehdotus
456 § Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2014
457 § Vuoden 2013 talouden 3. osavuosikatsaus
458 § Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu tilajohtajan päätöspöytäkirja 24.10.2013 § 6 "Välillisen omistamisen selvityksen konsulttipalveluhankinta"
459 § Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen määrittämistä koskevasta ELY -keskuksen valituksesta (Yt)
461 § Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan valitseminen (Kv)
462 § Sivistystoimialan varhaiskasvatuksen palveluverkko (St, Kv)
463 § Turun hallinto-oikeuden päätös asemakaavasta "Suikkilan kartano" tehdystä valituksesta (Yt, Kv)
464 § Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Säkömäen asemakaavasta tehdystä valituksesta (Yt, Kv)
465 § Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Takamaantien asemakaavasta tehdystä valituksesta (Yt, Kv)
466 § Kirjastopalvelujen kahden viran lakkauttaminen
467 § Pitkään avoinna olleiden virkojen lakkauttaminen
468 § Työterveyshoitajan viran, vak.nro 252398, jossa ei käytetä julkista valtaa, muuttaminen työsopimussuhteiseksi toimeksi
469 § Lausunto kuntarakennelain (1698/2009) 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon