Kaupunginhallitus 02.09.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 13:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
364 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
365 § Pöytäkirjan tarkastus
366 § Iltakouluasiat
367 § Yleiskaavan 2035 tavoitteiden hyväksyminen (Yt)
368 § Turun verotilitystiedot tammi - elokuu 2013
369 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 26.8.2013 päätösten täytäntöönpano
371 § Strategisen HR:n vastuualueen työhyvinvointipäällikön viran (vak.nro 000408) kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen 1.3.2014 lukien
372 § Turun seudun puhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistuspalveluiden myyminen (muutos uuteen johtamissopimukseen)
373 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 momentti 17-kohta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon