Kaupunginhallitus 19.08.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
349 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
350 § Pöytäkirjan tarkastus
351 § Iltakouluasiat
352 § Lausunnon antaminen Kårkullan kuntayhtymälle vuosien 2014 - 2016 taloussuunnitelman sisällöstä (Ht)
353 § Lausunnon antaminen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille 2014 - 2016 (Ht)
354 § Lausunto Turun hallinto-oikeudelle asemakaavan muutoksen hyväksymistä koskevassa asiassa "Linnanfältti" (5/2006) (Yt)
356 § Anne Taavitsaisen ero kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä (Kv)
357 § Pekka Ohvon ero nuorisolautakunnan varajäsenen tehtävästä (Kv)
358 § Asemakaavanmuutosehdotus "Ristimäen koulu", Kurala (os. Rasintie) (1/2013) (Yt, Kv)
359 § Turun hallinto-oikeuden päätös Maunun kulman asemakaavasta koskevasta valituksesta (Yt, Kv)
360 § Turun hallinto-oikeuden päätös Eerikinkatu 31:n asemakaavaa koskevasta valituksesta (Yt, Kv)
361 § Sivistystoimialan henkilöstösuunnittelijan avoimen viran (vak.nro 409020) lakkauttaminen
362 § Talouspalvelukeskuksen palkanlaskennan palvelupäällikön avoimen viran (vak.nro 000715) kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen
363 § Katsaus kuntauudistukseen

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon