Kaupunginhallitus 13.05.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 8:45 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
230 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
231 § Pöytäkirjan tarkastus
232 § Peruskouluissa ja lukioissa sattuneiden ns. vanhojen hammastapaturmien korvaaminen (St)
233 § Kaunistamisrahaston vuoden 2012 tuoton jakaminen (Vt)
234 § Joukkoliikenteen maksu- ja informaatiojärjestelmän hankintaa ohjaavan työryhmän asettaminen (Yt)
235 § Stipendirahaston tuoton jako
236 § Toimistosihteerin viran (vak.nro 270014) lakkauttaminen
237 § Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu hankinta- ja logistiikkajohtajan päätöspöytäkirja (sarja 10) 25.4.2013 § 38 "Kokoustarjoilujen kahvileivät ajalle 1.6.2013 - 30.6.2014"
238 § Turun kaupungin osallistuminen Auria Biopankin perustamiseen
239 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 6.5.2013 päätösten täytäntöönpano
241 § Kaupunginhallituksen syksyn kokoukset vuonna 2013
242 § Turun kaupungin anomus isäntäsatamaksi vuoden 2017 Tall Ships Races Itämeren purjehduskilpailuun
243 § Vuoden 2013 talouden 1. osavuosikatsaus
244 § Turun kaupungin hopeisen vaakunamitalin ja pronssisen kunniaplaketin myöntäminen Pietarin hallinnon edustajille

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon