Kaupunginhallitus 04.03.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 15:45 Kultaranta Resort , Naantali

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
107 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
108 § Pöytäkirjan tarkastus
109 § Vuoden 2013 helmikuun verotilitys
110 § Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden määrittämistä koskevasta päätöksestä (Yt)
111 § Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen määrääminen Satava-Kakskerran alueelle (rakennuskielto nro 132) (Yt)
112 § Turun Satamaliikelaitoksen vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen
113 § Turun kaupunkiseudun ehdotus kasvusopimukseksi valtion kanssa sekä hakeutuminen Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmaan 2014 - 2020
114 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 25.2.2013 päätösten täytäntöönpano
116 § Turun kaupungin edustajien nimeäminen Oulussa 14. - 15.5.2013 pidettäville kuntapäiville
117 § Uudistamisohjelman laadinnan käynnistäminen
118 § Salainen asia
119 § Salainen asia
120 § Salainen asia
121 § Turun kaupungin lausunto Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnalle jätteenkuljetuksen järjestämisestä (Kv)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon