Keskusvaalilautakunta 30.05.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 06.06.2023

Kokousaika ja -paikka: 16:30-17:27 Keskusvaalilautakunnan kanslia, Linnankatu 31

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
73 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
74 § Pöytäkirjan tarkastus
75 § Uuden varavaltuutetun nimeäminen kaupunginvaltuustoon
76 § Vuoden 2023 ensimmäinen osavuosikatsaus
77 § Vuoden 2023 talouden 2. osavuosikatsaus
78 § Vuoden 2024 äänestysaluejaon muutoksista ilmoittaminen
79 § Selvitys ja lausunto esteettömistä vaalijärjestelyistä ja äänestäjien opastuksesta ennakkoäänestyspaikoilla
80 § Muut ajankohtaiset keskusvaalilautakunnan asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon