Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta7530.05.20233

9374-2020 (00 00 00, 00 00 01)

Uuden varavaltuutetun nimeäminen kaupunginvaltuustoon

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 75

Kaupunginlakimies Annika Nieminen ja lakimies Henna Saanakorpi 26.5.2023:

Vaalilain (714/1998) 93 §:n 2 momentin mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain mukaisesti, jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi. Kuntalain (410/2015) 17 §:n 1 momentin mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi.

Turun kaupunginvaltuusto on 15.5.2023 § 3 päättänyt myöntää Cecilia Achrénille tämän pyytämän eron Turun kaupunginvaltuuston varavaltuutetun tehtävästä. Lisäksi kaupunginvaltuusto on päättänyt, että vaalilain 93 §:n nojalla keskusvaalilautakuntaa pyydetään määräämään jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi varavaltuutettu. Achrén on kuulunut Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.:n ryhmään.

Keskusvaalilautakunnan 16.6.2021 § 143 vahvistaman vaalituloksen mukaan Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.:n valtuustoryhmän varavaltuutetuksi nousee sijaantulojärjestyksessä seuraava henkilö eli Anna-Karin Tötterman.

Ehdotus​Keskusvaalilautakunta päättää määrätä Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.:n valtuustoryhmän varavaltuutetuksi sijaantulojärjestyksessä seuraavan henkilön eli Anna-Karin Töttermanin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli kaupunginlakimies Annika Nieminen.

Jakelu

tiedJokela Merja
tpvKorhonen Ari-Pekka
aoTötterman Anna-Karin