Keskusvaalilautakunta 29.03.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 04.04.2023

Kokousaika ja -paikka: 16:00-17:03 Keskusvaalilautakunnan kanslia, Linnankatu 31

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
51 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
52 § Pöytäkirjan tarkastus
53 § Eduskuntavaalien ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen
54 § Lausunto Turun kaupungin kotouttamisohjelmasta vuosille 2022-2025
55 § Muut ajankohtaiset vaalivalmistelut

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon