Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta5329.03.20233

9666-2022 (00 00 00)

Eduskuntavaalien ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 53

Kaupunginlakimies Annika Nieminen ja lakimies Henna Saanakorpi 28.3.2023:

Vaalilain 63 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen kello 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä. Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään niitä avaamatta huomioon ottamatta.

Äänestys on jätettävä huomioon ottamatta, jos:

1) ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin;

2) vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva taikka muu asiaton merkintä;

3) lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt; taikka

4) kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu 54 §:ssä tarkoitetun henkilön nimikirjoitus.

Kirjeäänestys on edellä mainittujen syiden lisäksi jätettävä huomioon ottamatta,​ jos:

1) kirjeäänestyksen lähetekuoreen tehtyjen postitus- tai lähetysmerkintöjen perusteella ei voida varmasti vakuuttua siitä, että kuori on postitettu tai lähetetty ulkomailta;

2) kirjeäänestyksen vaalikuori on avonainen ja voidaan päätellä, että avonaisuus johtuu muusta kuin vaalikuoren teknisestä toimimattomuudesta, tai muutoin sellainen, ettei varmasti voida vakuuttua, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyin tavoin;

3) kirjeäänestyksen lähetekirjeestä puuttuvat 66 d §:n 5 momentissa tarkoitettujen kirjeäänestyksen todistajien allekirjoitukset.

Äänestyksen huomioon ottamatta jättämisestä on tehtävä merkintä kokouksessa pidettävään pöytäkirjaan, johon on liitettävä huomioon ottamatta jätetty vaalikuori lähetekirjeineen ja -kuorineen.

Keskusvaalilautakunnan sihteerit ovat yhdessä avustavan henkilökunnan kanssa suorittaneet ennakko- ja kirjeäänestysasiakirjojen valmistavaa tarkastamista, ja mahdolliset puutteelliset tai epäselvät ennakko- ja kirjeäänestysasiakirjat tuodaan keskusvaalilautakunnan kokoukseen tarkastettavaksi.​​

Ehdotus​Keskusvaalilautakunta tarkastaa ennen kokousta saapuneet puutteelliset tai epäselvät ennakko- ja kirjeäänestysasiakirjat.

Päätös​Keskusvaalilautakunta tarkasti 34 epäselvää ennakkoäänestysasiakirjaa, joista se jätti huomioon ottamatta yhden (1), koska ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin, eli henkilöllä ei ole äänioikeutta eduskuntavaaleissa, seitsemän (7), koska lähetekirje oli niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voitu vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt, ja lisäksi yhden (1), koska kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu 54 §:ssä tarkoitetun henkilön nimikirjoitus.

Lisäksi keskusvaalilautakunta jätti huomioon ottamatta yhden (1) kirjeäänestysasiakirjan, koska kirjeäänestyksen lähetekirjeestä puuttui 66 d §:n 5 momentissa tarkoitettujen kirjeäänestyksen todistajien allekirjoitukset.

Asian esitteli kaupunginlakimies Annika Nieminen.