Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.10.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 18.10.2023

Kokousaika ja -paikka: 17:00-18:44 Kaupungintalo, nh. Lindblom, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
111 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
112 § Pöytäkirjan tarkastus
113 § Iltakouluasiat
114 § Lausunto Jäkärlän uuden koulun ja päiväkodin hankesuunnitelmasta
115 § Kiinamyllyn koulun vuokrattavan lisätilan vaihtaminen
116 § Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden toiminta ja talous
117 § Ilmoitusasiat
118 § Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon