Kasvatus- ja opetuslautakunta 26.09.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 04.10.2023

Kokousaika ja -paikka: 16:00-17:36 Kaupungintalo, nh. Lindblom, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
103 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
104 § Pöytäkirjan tarkastus
105 § Lausunto Teräsrautelan koulun Teräsrautelan yksikön peruskorjauksen hankesuunnitelmasta
106 § Taitaja2025 -tapahtumaa koskevan päätösvallan delegoiminen
107 § Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden toiminta ja talous
108 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
109 § Ilmoitusasiat
110 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan varainhoitovuoden 2024 toiminnan ja talouden suunnitelmien hyväksyminen

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon