Kasvatus- ja opetuslautakunta 20.06.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 29.06.2023

Kokousaika ja -paikka: 15:45-17:22 Kaupungintalo, nh. Lindblom, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
76 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
77 § Pöytäkirjan tarkastus
78 § Iltakouluasiat
79 § Lausunto Turun kansainvälisen koulun tilahankkeen hankesuunnitelmasta
80 § Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tuottajille maksettavan avustuksen korotus 1.8.2023 alkaen
81 § Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaus 1.8.2023 alkaen
82 § Ilmoitusasiat
83 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
84 § Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden toiminta ja talous

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon