Kasvatus- ja opetuslautakunta 23.01.2019 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Turun ammatti-instituutin tilamuutokset osoitteessa Ruiskatu 8
4 § Lausunto Ruiskatu 8 -hankekuvauksesta
5 § Varhaiskasvatuksen hallinnollinen muutos
6 § Raportti kasvatus- ja opetuslautakunnan toiminnasta vuodelta 2018
7 § Vastaus kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Jarmo Aallon ym. selvityspyyntöön koskien ruuan laatua Turun kouluissa ja päiväkodeissa
8 § Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaus 2019
9 § Sivistystoimialan toiminta ja talous
10 § Ilmoitusasiat
11 § Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
12 § Tallimäen päiväkodin kalustaminen
13 § Asia poistettiin esityslistalta
14 § Ammatillisen koulutuksen palvelualueen hius- ja kauneudenhoitoalan opetusmateriaalien hankinta -puitesopimus

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon