Kasvatus- ja opetuslautakunta 25.11.2015 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Braheskolan, Valtaojantie 27

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
161 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
162 § Pöytäkirjan tarkastus
163 § Iltakouluasiat
164 § Varhaiskasvatuksen leikkipuistotoiminnan sosiaalitiloina käytettävien rakennelmien omistuksen siirto sivistystoimialalta kiinteistötoimialalle
165 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenen Riikka Oksasen selvityspyyntö Ilpoisten koulun tilojen kunnosta ja remontista
166 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenen Riikka Oksasen ym. Kesäkoti Tenholan käyttöä koskeva aloite
167 § Turun Seudun Yksityiset Päivähoitajat ry:n esitys yksityisen hoidon tuen kuntalisän korotuksesta 2016
168 § Oikaisuvaatimus kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaoston päätökseen 30.9.2015 § 45
169 § Oikaisuvaatimus kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaoston päätökseen 30.9.2015 § 45
170 § Ilmoitusasiat
171 § Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
172 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan kevätkauden 2016 kokousajat
173 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: Salainen: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999, 24 § kohta 23
174 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenen Aki Haapasen ym. selvityspyyntö

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon