Kasvatus- ja opetuslautakunta 06.05.2015 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Turun Messukeskus

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
75 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
76 § Pöytäkirjan tarkastus
77 § Iltakouluasia
78 § Selvityspyyntö oppilas- ja opiskeluhuoltolain toteutumisesta Turussa
79 § Sivistystoimialan strategisen sopimuksen 2016 - 2019 hyväksyminen
80 § Lausunto ammattikorkeakoulun kampuskokonaisuudesta, sivistystoimialan kampussidonnaisesta kouluverkosta sekä kiinteistö- ja osakekaupoista Kupittaalla
81 § Ilmoitusasiat
83 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 6 luku 24 § kohta 25

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon