Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.01.2015 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Raunistulan koulu, Kastun yksikkö, Pyörämäentie 4

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan operatiivisten sopimusten hyväksyminen vuodelle 2015
4 § Toimintamalliuudistuksen yhteydessä hyväksyttyihin johtosääntöihin tehdyt muutokset
5 § Tommilankatu 24 tilasta luopuminen
6 § Kaupunginvaltuuston päätökseen perustuva päivähoitokiinteistöistä luopuminen
7 § Yksityisen hoidon tuen kuntalisän korotus ryhmäperhepäivähoidossa
8 § Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaus vuonna 2015
9 § Dokumenttikamera- ja dataprojektorihankinta
10 § Ilmoitusasioita
11 § Viranhaltijan päätöspöytäkirjat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon