Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.05.2014 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Kasvatus- ja opetusvirasto, Käsityöläiskatu 10, 2 krs

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
78 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
79 § Pöytäkirjan tarkastus
80 § Iltakouluasia
81 § Rakennusinvestointiehdotukset vuoden 2015 talousarvioon ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelmaan sekä pitkän aikavälin näkemykset rakennusinvestoinneista vuosille 2019-2024
82 § Lausunto luonnoksesta Tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeeksi
83 § Aloite tilaelementin sijoittamiseksi päiväkotikäyttöön Yli-Maarian koulun tontille
84 § Perusasteen ja nuorisoasteen välisten nivelvaihekoulutusten uudelleen organisointi
85 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan esitys katetusta lisämäärärahasta vuodelle 2014
86 § Varhaiskasvatuksen seudullisen yhteistyön hoitopaikkahintojen tarkistus
89 § Sivistystoimialan toiminta ja talous
90 § Konsta Lahtisen stipendirahasto 2014
92 § Ilmoitusasioita
93 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan syyskauden 2014 kokousajat
94 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §:n 1 momentin 25 kohta
95 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §:n 1 momentin 25 kohta
96 § Ensikertainen kalustaminen, Braheskolan

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon