Kasvatus- ja opetuslautakunta 04.09.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Kasvatus- ja opetusvirasto, Käsityöläiskatu 10

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
145 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
146 § Pöytäkirjan tarkastus
147 § Toiminnan, talouden ja strategisten palvelusopimusten seuranta- ja ennustetiedot
148 § Talousarvioehdotuksen 2014 laadinnan tilanne
149 § Sivistystoimialan toiminta ja talous
150 § Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoitopalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2012
151 § Tilojen vuokraaminen Sivistystoimialan hallinnon käyttöön 1.10.2013 lukien
153 § Kuntalaisaloite erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden erityisosaston perustamiseksi Turkuun
154 § Yksikköhinnan harkinnanvaraisen korotuksen hakeminen vuodelle 2014 Taitaja Mästare 2015 -kilpailujen järjestämistä varten
155 § Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+
156 § Jaostojen pöytäkirjat
157 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24.1 § 30 kohta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon