Kaupunginhallitus 24.09.2012 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27 a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
437 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
438 § Pöytäkirjan tarkastus
439 § Iltakouluasiat (Kj)
440 § Toiminnan ja talouden seurantaraportti (Kj)
443 § Lausunnon antaminen Varsinais-Suomen käräjäoikeudelle lautamiesten lukumäärästä (Kj)
444 § Kuntia edustavien jäsenten ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan toimikaudelle 1.1.2013 - 31.12.2017 (Kj)
445 § Lausunto PARAS-ohjausryhmälle seudullisesta ympäristönsuojelun yhteistyöstä (Kj)
447 § Turun ammattikorkeakoulun rakenteellisia uudistuksia toteuttavat strategiset hankkeet (Otj)
448 § Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n perustaminen (Otj, Kv)
449 § Venäjänkielisiä kulttuuri- ja kotoutumispalveluja tuottavan Cultura -säätiön perustaminen (Kj, Kv)
450 § Orikedon palvelukeskus (Pj, Kv)
451 § Työllisyyden, työttömyyden ehkäisyn ja yhteiskuntatakuun linjaukset (Pj)
452 § Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu peruspalvelulautakunnan päätös 12.9 2012 § 335 "Selvitys kaupunginhallitukselle vuoden 2012 talousarvion toteutumasta ja taloussuunnitelmavuosien 2013 - 2016 sopeuttamistoimenpiteistä" (Kj)
453 § Kaupunginhallituksen jäsen Pirjo Rinteen selvityspyyntö Turku Science Park Oy Pietari -yhteistyöstä (Kj)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon