Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta 29.09.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 07.10.2022

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Keskuspaloasema, Eerikinkatu 35, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
71 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
72 § Pöytäkirjan tarkastus
73 § Kaupunginvaltuuston päätökset
74 § Kaupunginhallituksen päätökset
75 § Pelastusjohtajan päätöspöytäkirjat
76 § Öljyntorjuntaveneiden talvisäilytys ja telakointi kaudella 2022-2023
77 § Kevyiden suojavarusteiden hankintaprosessi V-S pelastuslaitoksella
78 § Hyvinvointialueen valmistelu
79 § Muut esille tulevat asiat
80 § Turvallisuusverkon yhteyksien rakentaminen paloasemille / Salassa pidettävä - salauksen peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 3 kohta.

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon