Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta 02.06.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 10.06.2022

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Keskuspaloasema, Eerikinkatu 35, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
42 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
43 § Pöytäkirjan tarkastus
44 § Kaupunginvaltuuston päätökset
45 § Kaupunginhallituksen päätökset
46 § Pelastusjohtajan päätöspöytäkirjat
47 § Aluepelastuslautakunnan kokouspäivät syyskaudella 2022
48 § Lääkintäesimiehen kelpoisuusvaatimuksen päivittäminen
49 § Palotarkastajan viran (vak. nro 100622) muuttaminen suunnittelijan toimeksi
50 § Palotarkastajan viran (vak. nro 100628) muuttaminen suunnittelijan toimeksi
51 § Palotarkastajan viran (vak.nro 100272) muuttaminen järjestelmäasiantuntijan toimeksi
52 § Toimistonhoitajan toimien (vak.nro 100651, 100699) nimikkeiden muuttaminen toimistosihteerin nimikkeeksi
53 § Toimistonhoitajan toimen (vak. nro 100650) muuttaminen suunnittelijan toimeksi
54 § Työvoiman käytön seuranta 1.1.2022-15.5.2022
55 § Talouden toteutumisen seuranta 1.1. - 30.4.2022
56 § Varavoimakoneet 10 kpl ja korkeapainekompressori 1 kpl / Salassa pidettävä - salauksen peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 3 kohta
57 § Hankintaoikaisuvaatimus miehistö- ja huoltoautojen hankintaa koskevasta hankintapäätöksestä 28.04.2022 § 39 / Salassa pidettävä - salauksen peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 3 kohta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon