Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta 28.04.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 06.05.2022

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Keskuspaloasema, Eerikinkatu 35, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
29 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
30 § Pöytäkirjan tarkastus
31 § Kaupunginvaltuuston päätökset
32 § Kaupunginhallituksen päätökset
33 § Pelastusjohtajan päätöspöytäkirjat
34 § Pelastuspäälliköiden päätöspöytäkirjat
35 § Työvoiman käytön seuranta 1.1.2022-15.4.2022
36 § Koulutussuunnittelijan (vak. nro 100669) ja kahden tiedottajan (vak.nro 100852 ja 100820) vakanssin nimikkeen muuttaminen viestintäsuunnittelijaksi
37 § Palotarkastajan viran vak. nro 100629 muuttaminen suunnittelijan viraksi riskienhallinnan palvelualueen siviilivalmiuden palveluyksikössä
38 § Talouden toteutumisen seuranta 1.1. - 31.3.2022
39 § Miehistö- ja huoltoautojen hankinta / Salassa pidettävä - salauksen peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 3 kohta.
40 § Sopimuspalokuntien kehittämishanke
41 § Hyvinvointialueen valmistelu

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon