Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta 07.06.2018 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Eerikinkatu 35, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
36 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
37 § Pöytäkirjan tarkastus
38 § Kaupunginvaltuuston päätökset
39 § Kaupunginhallituksen päätökset
40 § Pelastusjohtajan päätöspöytäkirjat
41 § Työvoiman käytön seuranta 1.1. - 30.4.2018
42 § Eräiden aluepelastustoimen vakanssien kelpoisuusvaatimusten tai nimikkeen päivittäminen
43 § Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kieliohjelma
44 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6.1 §:n 3 kohta.

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon