Turun kaupungin vanhusneuvosto 18.03.2021 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 13:00 Linnankatu 39 / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
31 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
32 § Pöytäkirjan tarkastus
33 § Kulttuuripalvelujen ajankohtaiset asiat
34 § Ajankohtaiskatsaus koronatilanteesta
35 § Turun kaupungin rakennusjärjestyksen muuttaminen
36 § Vastaus vanhusneuvoston esitykseen TVT Asunnot Oy:n vuokra-asunnon hausta paperilomakkeella
37 § Katsaus vanhusneuvoston tekemiin esityksiin, aloitteisiin ja selvityspyyntöihin 2018-2021
38 § Ikä- ja muistiystävällinen kaupunki -webinaari
39 § Ikääntyvän hyvän elämän elementtejä - webinaari
40 § Kotihoito
41 § Järjestöjen ja yhdistysten kuulumiset
42 § Lauta- ja johtokuntien ja kaupunginhallituksen kuulumiset
43 § Yhteydenotot
44 § Digiasiat
45 § Tilaisuudet
46 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon