Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Turun kaupungin vanhusneuvosto4218.03.202112

627-2021 (07 02 01)

Lauta- ja johtokuntien ja kaupunginhallituksen kuulumiset

Tiivistelmä: -

Vanhusne § 42

Sihteeri Tiina Mäkinen 18.3.2021:

Vanhusneuvoston jäsenet, jotka toimivat lauta- ja johtokuntien ja kaupunginhallituksen jäseninä, tiedottavat tässä kohdin ko. toimielimissä käsiteltävinä olleet ikäihmisiin liittyvät asiat aina niiden suunnittelusta varsinaisiin päätöksiin asti.

EhdotusMerkitään tiedoksi.

PäätösTimo Nurmio ilmoitti sosiaali- ja terveyslautakunnan kuulleen 17.3.2021 kokouksessaan, 81 §, omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtasen esittelyn Kurjenmäkikotien tarveselvityksestä ja välimuotoisen asumisen valmistelusta. Nurmion mielestä myös vanhusneuvoston olisi hyvä kuulla omistajaohjausjohtaja Virtasen esitys.

Toisena asiana Timo Nurmio nosti esille ko. kokouksesta toimialajohtaja Riitta Liuksan viranhaltijapäätöksen, 90 §, kiireettömän hoidon vähentämisestä terveyspalveluissa ajalla 17.3.-1.4.2021. Runosmäen terveysaseman henkilöstö siirretään kokonaisuudessaan kahdeksi viikoksi (19.3.–2.4.) kriittiseen koronatyöhön, mm. tartunnanjäljitystyöhön. Runosmäen terveysaseman kiireellistä hoitoa tarvitsevat asiakkaat ohjataan perjantaista 19.3. alkaen kahden viikon ajaksi Kirkkotien ja Keskustan terveysasemille sekä Tyks Akuuttiin. Aikavälille 19.3.–2.4. varatut kiireettömät vastaanottoajat pyritään siirtämään noin kuukaudella eteenpäin. Ks. myös: https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/kiireetonta-hoitoa-joudutaan-rajaamaan-turussa-runosmaen-terveysaseman-henkilosto-kahdeksi-viikoksi-koronatyohon.html .

Puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa kertoi kaupunginhallituksen kuulleen 8.3.2021 kokouksen iltakouluasioissa, 112 §, kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsasen ja arkkitehti Eero Lundénin (Lundén Architecture Company esittelyn Turun historiallisen keskustan (mm. Tuomiokirkon alueen) ja yliopiston alueen kehittämissuunnitelmista.

Hannele Mustonen toimii kulttuurilautakunnan varapuheenjohtajana. Kulttuuripääkaupunkivuodesta on kulunut 10 vuotta ja lähiaikoina tiedotetaan Mustosen mukaan tapahtumista, joita juhlavuotena ollaan järjestämässä. Lisäksi Mustonen ilmoitti striimattujen konserttien olleen suosittuja. 

Risto Saari ilmoitti, että liikuntalautakunnassa ei ollut ollut esillä ikäihmisiin liittyviä asioita.

Puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaan mielestä vanhusneuvoston tulee vaikuttaa siihen, että Ikäneuvolan toiminta jatkuu myös vuoden lopussa päättyvän pilottijakson jälkeen.