Turun kaupungin vanhusneuvosto 10.02.2021 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 9:00 Linnankatu 39 / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
17 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
18 § Pöytäkirjan tarkastus
19 § Turvallisuussuunnitelman esittely
20 § Ikäihmiset liikkeelle -kampanjan esittely
21 § Ajankohtaiskatsaus koronatilanteesta
22 § Esitys lääkärin lähetteestä mammografiatutkimukseen
23 § Esitys vanhusneuvoston edustajan nimeämisestä Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen työryhmään
24 § Talouden toteuma
25 § Järjestöjen ja yhdistysten kuulumiset
26 § Lauta- ja johtokuntien ja kaupunginhallituksen kuulumiset
27 § Yhteydenotot
28 § Digiasiat
29 § Tilaisuudet
30 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon