Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Turun kaupungin vanhusneuvosto2610.02.202110

627-2021 (07 02 01)

Lauta- ja johtokuntien ja kaupunginhallituksen kuulumiset

Tiivistelmä: -

Vanhusne § 26

Sihteeri Tiina Mäkinen 10.2.2021:

Vanhusneuvoston jäsenet, jotka toimivat lauta- ja johtokuntien ja kaupunginhallituksen jäseninä, tiedottavat tässä kohdin ko. toimielimissä käsiteltävinä olleet ikäihmisiin liittyvät asiat aina niiden suunnittelusta varsinaisiin päätöksiin asti.

EhdotusMerkitään tiedoksi.

PäätösPuheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa ilmoitti kaupunginhallituksessa olleen esillä, 18.1.2021 ja 8.2.2021 kokouksissa, kotihoito kaupunginvaltuustolle annettavan lausunnon vuoden 2019 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen käsittelyn yhteydessä. Toimialajohtaja Riitta Liuksa oli ollut kertomassa kaupunginhallitukselle toimenpiteistä, joita on tehty/ollaan tekemässä kotihoidon tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Esim. rekrytointitilanne on puheenjohtaja Vierimaan kuuleman mukaan parantunut. Viime syksynä kaupungin talousarviokokouksen yhteydessä päätettiin, että kaupunginhallitus seuraa kotihoidon tilannetta vuonna 2021.

Lisäksi kaupunginhallitus on käsitellyt vihertehokkuutta asemakaavoituksessa kokouksissaan 1.2.2021, 40 § ja 8.2.2021, 70 §.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan terveisinä Timo Nurmio ilmoitti, että terveysasemien sairaanhoitajien ollessa antamassa koronarokotuksia Messukeskuksessa seuraavat kaksi kuukautta, terveysasemilla on väliaikaista henkilökuntapulaa.

Varapuheenjohtaja Soili Raitanen toi esille sen, että kaupungin rakennusprojekteissa budjetit ylittyvät. Pienipalkkaisille kaupungin työntekijöille voisi varapuheenjohtaja Raitasen mukaan maksaa korona-ajalta pientä ylimääräistä huomionosoituksena. Maisa Saloniemi kannatti varapuheenjohtaja Raitasen esitystä pienipalkkaisimpien kaupungin työntekijöiden palkkojen korottamiseksi.

Timo Nurmion mukaan kaupungin pitäisi hoitaa omaisuuttaan, kiinteistöjään, paremmin. Nyt esimerkiksi Maarian terveysasemalta joudutaan siirtymään keskustan terveysaseman asiakkaaksi sisäilmaongelmien vuoksi. 

Liikuntalautakunnan asioista vanhusneuvostolle raportoiva Risto Saari totesi liikuntalautakunnan tehtävänä olevan tukea avustusmäärärahoilla urheiluseurojen ja liikuntaa järjestävien yhdistysten toimintaa. Lisäksi liikuntalautakunta päättää mm. liikuntapaikkojen ja -palveluiden maksuista, vapautuksista ja alennuksista sekä vuorojaon yleisistä periaatteista. Liikuntalautakuntaa johtaa Mari Lahti. Yhteenvetona liikuntalautakunnan viimeisen puolen vuoden toiminnasta Saari nosti esille mm. Turun liikkumisohjelman laatimisen aloittamisen sekä Koko Turku liikkuu ja Vie vanhus ulos -kampanjat. Saaren mukaan ylikunnallisen vertaisliikkujakoulutuksen toteuttamisen mahdollistaa se, että Turku on mukana seutukunnan Rajattomasti liikuntaa -hankkeessa.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan osalta Per-Olof Nordin raportoi Fölin matkustajamäärien vähentyneen 44 %-yksikköä verrattaessa joulukuun 2019 ja joulukuun 2020 toteumia; vuonna 2020 matkustajamäärä väheni yhtensä yli 36 % -yksikköä. Nordinin mukaan yli 65-vuotiaista asiakkaista 95 % on tyytyväisiä Fölin toimintaan.

Vapaaehtoistoiminnan ja järjestötoimijoiden terveisinä Marjut Aalto ilmoitti ulkoilun olevan se vapaaehtoistyön muoto, johon järjestöjä kannustetaan. Aalto ilmoitti Turun Järjestöt 113 tekevän edelleen yhteistyötä kaupungin järjestötiimin kanssa. Korona-poikkeustilan aikana nousseista huolista voi raportoida ao. linkistä avautuvassa kyselyssä. Marjut Aalto välittää huolenaiheet kaupungin järjestötiimille, joka ohjaa esille tulleet asiat oikeille tahoille käsiteltäväksi. Aallon mukaan yksinäisyys on edelleen suurin ongelma.

https://q.surveypal.com/JarjestoSotehanke-113--Korona-poikkeustilan-kysely/0

Lisäksi Aalto kertoi, että ammatinvalintaa pohtivien nuorten keskuudessa on Turussa suuri huoli siitä, miten hoitoalaa Turussa aliarvostetaan. Nuorten tulkinta on, että rahaa on ja on päättäjien arvovalintakysymys mihin rahaa laitetaan. Aalto ilmoitti olevansa huolissaan siitä, miten saamme jatkossa nuoria alalle ja etenkin miten saadaan heidät jäämään Turkuun tekemään hoitotyötä.

Varapuheenjohtaja Soili Raitanen kertoi Vanhustyön neuvottelukunnan toiminnan olevan eräänlaisella koronatauolla. Neuvottelukunta ei ollut valmis Teams-kokouksiin. Tällä hetkellä sillä ei ole puheenjohtajaa.

Hannele Mustonen toimii kulttuurilautakunnan varapuheenjohtajana. Striimattuja konsertteja järjestetään, museoihin pääsee enintään 10 hengen ryhmä, WAM remontissa, kirjastosta voi noutaa nettitilaukset, hyllystä ei lainata, kirjastossa voi olla enintään 15 minuuttia.