Turun kaupungin vanhusneuvosto 12.02.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 13:00 Ruusukorttelin hyvinvointikeskus, 1. krs., Puistokatu 11, 20100 Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
14 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
15 § Pöytäkirjan tarkastus
16 § Yleiskatsaus kaupunkiympäristötoimialan ajankohtaisista asioista
17 § Asukasbudjetin eli Turun osallistuvan budjetoinnin esittely
18 § Lausuntopyyntö asemakaavanmuutosehdotuksesta; Pitkämäen kaupunginosan korttelin 74 tonteille 26, 28-30 ja 32-33
19 § Tilaisuudet
20 § Lausunto suositukseen iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä
21 § Turun vanhusneuvoston esitys rollaattorinkäyttäjien oikeudesta maksuttomiin Föli-bussimatkoihin
22 § Talouden toteuma
23 § Järjestöjen ja yhdistysten kuulumiset
24 § Lauta- ja johtokuntien kuulumiset
25 § Yhteydenotot
26 § Digiasiat
27 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon