Turun kaupungin vanhusneuvosto 12.09.2018 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 13:00 Hyvinvointitoimialan hallinto, kokoustila 61, 6. krs, Yliopistonkatu 30, 20100 Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
61 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
62 § Pöytäkirjan tarkastus
63 § Keskitetyn asiakaspalveluhankkeen eteneminen hyvinvointitoimialalla
64 § Lausunto runkolinjaston linjastoluonnoksista
65 § Kannanotto ikäneuvolan perustamiseksi Turkuun
66 § Vanhusneuvoston kannanotto kotihoidon tilasta Turussa
67 § Nordea tabletti pankkipalveluiden hoitamiseen
68 § Kaupungin käytöstä poistuneiden iPad -laitteiden jako vanhusneuvoston eläkeläisjärjestöille
69 § Talouden toteuma
70 § Tilaisuudet
71 § Yhteydenotot
72 § Lauta- ja johtokuntien kuulumiset
73 § Järjestöjen ja yhdistysten kuulumiset
74 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon