Turun kaupungin vanhusneuvosto 08.02.2017 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 13:00 Ruusukorttelin hyvinvointikeskus, Kerhohuone 2, 1. krs, Puistokatu 11 B, 20100 Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Kannanotto selvitykseen Turun palvelulinjojen toimivuudesta ja kehittämistarpeista
4 § Lausuntopyyntö Turun kaupungin esteettömyyssuunnitelmasta
5 § Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman kysely kuntien vanhusneuvostoille/vanhusneuvostojen puheenjohtajille
6 § Vanhuspalvelujen arviointia
7 § Talouden toteuma
8 § Tilaisuudet
9 § Yhteydenotot
10 § Lauta- ja johtokuntien kuulumiset
11 § Järjestöjen ja yhdistysten kuulumiset
12 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon