Turun kaupungin vanhusneuvosto 05.11.2015 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:30 Yhteiskokous vammaisneuvoston kanssa, Ruusukorttelin hyvinvointikeskus, h. 5, 2. krs, Puistok. 11 B

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
75 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
76 § Pöytäkirjan tarkastus
77 § Vammaisneuvoston toiminta vuonna 2015
78 § Vanhusneuvoston toiminta vuonna 2015
79 § Yleiskatsaus joukkoliikenteen ajankohtaisista asioista
80 § Esteettömyysasiamiehen ajankohtaiset asiat
81 § Sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen tehtävien esittely
82 § Osallistujien esittämät muut asiat
83 § Vanhusneuvoston lausunto ehdotuksesta uudeksi rakennusjärjestykseksi
84 § Seniorimessut Hansatorilla
85 § Tulevat tilaisuudet ja niihin osallistuminen
86 § Yhteydenotot
87 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon