Turun kaupungin vanhusneuvosto 11.02.2015 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 9:00 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry, Kotikunnas, Luolavuorentie 4, 20810 Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
8 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
9 § Pöytäkirjan tarkastus
10 § Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n toiminnan esittely
11 § Vanhusneuvoston vuoden 2015 toimintasuunnitelman toteuttaminen
12 § Talouden toteuma 2014
13 § Tulevat tilaisuudet ja niihin osallistuminen
14 § Yhteydenotot
15 § Lautakuntien kuulumiset
16 § Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon