Turun kaupungin vanhusneuvosto 12.03.2014 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 9:00 Kerttulin vanhainkoti, Hovioikeudenkatu 3, 20500 Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
18 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
19 § Pöytäkirjan tarkastus
20 § Ulkoalueiden esteettömyyden edistäminen
21 § Vanhusneuvoston esite
22 § Asiakaspalvelupiste -hankkeen tilannekatsaus
23 § Vanhusneuvostolle tulevat lautakuntien kuulumiset
24 § Kirjelmän laatiminen ylilääkäri Huhtaselle
25 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon