Turun kaupungin vanhusneuvosto 27.08.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 9:00 Liinahaan vanhainkoti, Liinahaankatu 17, 20320 Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Uuden vanhusneuvoston kokoonpanon esittely
4 § Eläkeläistoimintaan myönnettävät avustukset v. 2013
5 § Vanhusneuvoston toimintakertomus v. 2012
6 § Vanhusneuvoston toimintasuunnitelman valmistelu vuodelle 2014
7 § Ulkoalueiden esteettömyyden edistäminen
8 § Vanhusneuvostolle tulleet yhteydenotot
9 § Syksyn kokousaikataulu
10 § Vanhusneuvostolle tulevat lautakuntien kuulumiset
11 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon