Turun kaupungin vanhusneuvosto 02.12.2011 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Brahen Kellari, Puolalankatu 1

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
32 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
33 § Pöytäkirjan tarkastus
34 § Turun Seudun Vanhustuki ry:n esitys rollaattoria tarvitsevien oikeudesta kulkea kaupungin busseissa maksutta
35 § Vanhusneuvoston toimintasuunnitelman valmistelu vuodelle 2012
36 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon