Turun kaupungin vanhusneuvosto 31.08.2011 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 13:30 Kerttulin vanhainkodin juhlasali, Hovioikeudenkatu 3

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
18 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
19 § Pöytäkirjan tarkastus
20 § Vanhuspoliittisen ohjelman seuranta
21 § Kiinteistöliikelaitokselle osoitettu kirje
22 § Tampereen vanhusneuvoston vierailu Turussa

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon