Turun kaupungin vanhusneuvosto 07.09.2009 - Pöytäkirja

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Sektori Otsikko
11 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
12 § Pöytäkirjan tarkastus
13 § Lausuntopyyntö ikääntymispoliittisesta strategiasta 2009-2012
14 § Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2010
15 § Eläkeläistoimintaan myönnettävät avustukset vuodelle 2009

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon