Vammaisneuvosto 13.10.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 21.10.2022

Kokousaika ja -paikka: 16:30 Lehmusvalkaman Aurinkosali, Karviaiskatu 7

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
77 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
78 § Pöytäkirjan tarkastus
79 § Asemakaavanmuutos Kauppahallin kortteli. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (18/2022)
80 § Kaavaluonnos Historian ja tulevaisuuden museo kaupunkiympäristölautakuntaan 13.9.2022 ja 27.9.2022
81 § Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2023
82 § Soveltavan liikunnan kehittämissuunnitelma
83 § Väyläviraston muistio Kupittaan aseman esteettömyyden arvioinnista
84 § Turun vammaisneuvoston aloite TVT Asunnoille sähköisten ovenavausjärjestelmien ja luiskien toteuttamisesta vuokra-asuntoyhtiöissä
85 § VR Groupin esteettömyyden sidosryhmätapaaminen Helsingissä 19.11.2022
86 § Musiikkitalon suunnitelman esittely
87 § Esteettömyyskoordinaattorin ajankohtaisia asioita
88 § Taustajärjestöjen ajankohtaiset asiat
89 § Lautakuntien ajankohtaiset asiat
90 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon