Vammaisneuvosto 20.01.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä:

Kokousaika ja -paikka: 16:30 Teams-kokous Olavintie 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Kela-kuljetusten esittely
4 § Raitiotien Design Manualin esittely
5 § Lausuntopyyntö vammaispalvelulain mukaisesta päivätoiminnasta
6 § Lausuntopyyntö kehitysvammaisten asiakkaiden työ- ja päivätoiminnan kuljetukset ajalle 1.8.2022-31.7.2023
7 § Lausuntopyyntö Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut ajalle 1.9.2022-31.8.2023
8 § Vammaisneuvostolle tulleita yhteydenottoja
9 § Turun kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman kommentointi
10 § Ympäristöministeriön ilmastolain mukainen suunnitelma
11 § Taustajärjestöjen ajankohtaiset asiat
12 § Lautakuntien ajankohtaiset asiat
13 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon