Vammaisneuvosto 07.11.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:30 Kynnys ry, Yliopistonkatu 9 b, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
44 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
45 § Pöytäkirjan tarkastus
46 § Tutustuminen Kynnys ry:n toimintaan
47 § Vammaisia henkilöitä koskevien asioiden käsittely lautakunnissa
48 § Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014
49 § Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu ja palaute Henkilökohtaisen avun päiviltä
50 § Vammaisneuvoston kokoukset kevätkaudella 2014
51 § Turun kaupunginjohtaja - Kutsu Turun kaupungin strategiatyön sidosryhmätapaamiseen
52 § Esteettömyysasiamiehen ajankohtaiset asiat
53 § HYVE - Turun hyvinvointipalveluiden sähköinen palveluverkko

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon