Vammaisneuvosto 10.10.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:30 Ruusukorttelin hyvinvointikeskus, Puistokatu 11, kerho 4, I kerros

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
35 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
36 § Pöytäkirjan tarkastus
37 § Turun kaupungin esteettömyysohjelma
38 § Esteettömyysohjelman 2014-2017 valmistelu ja väliraportti
39 § Esteettömyysohjelmaan 2014-2017 liittyvä järjestökysely
40 § Yhteydenpito niiden lautakuntien kanssa, joilla on edustus vammaisneuvostossa
41 § Sosiaali- ja terveyslautakunta - Kuulovammaisten tekstipuhelinpalvelu
42 § Seminaari: Onko esteettömyydellä tulevaisuutta?
43 § TVJ - Keskustelutilaisuus sote-uudistuksesta ja kolmannesta sektorista

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon