Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 19.09.2018 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:30 Puolalankatu 5, 2. kerros, kokoushuone Bryggman

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
154 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
155 § Pöytäkirjan tarkastus
156 § Föli-auditoinnin tulosten esittely
157 § Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelmaehdotukset vuosille 2020-2022
158 § Jäsen Heikkilän ja Räsäsen aloite liittyen liikenteenhankintaan Föli-liikenteessä
159 § Jäsen Heikkilän aloite liittyen Fölin talouteen, tarkastustoimintaan ja tiedonsaantiin

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon