Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 13.03.2024 - Protokoll

Till påseende dag: 21.03.2024

Sammanträdestid och -plats: 17:00-19:02 Stadsstyrelsens mötesrum, Universitetsgatan 27a, 20100 Åbo

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
19 § Mötets laglighet och beslutförhet
20 § Justering av protokollet
21 § Anmälningsärenden
22 § Aftonskola
23 § Rapport över ekonomin
24 § Beslut från Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland / Sekretessbelagt - sekretessgrund: Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 40 § (642/2010) och lag om offentlighet i myndigheternas
25 § Svar till Åbo ungdomsfullmäktige

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen